Número 37. Any 15. 79 pàgines. Desembre 2021

ÍNDEX DE CONTINGUTS (podeu descarregar-vos continguts en PDF clicant sobre el títol de l’article o descarregar tot el volum des del botó que trobareu al final del text) Editorial p. 7 Activitats de la Societat p.9 XV Jornades d’Història de la Farmàcia p.9 Sessions científiques p.12 Publicacions p.13 Sèrie Farmacèutics innovadors p.13 Sèrie E-Col·laboracions p.13…

Número 36. Any 14. 135 pàgines. Desembre 2020

ÍNDEX DE CONTINGUTS (podeu descarregar-vos continguts en PDF clicant sobre el títol de l’article o descarregar tot el volum des del botó que trobareu al final del text) Editorial p. 7 Actes de les XIV Jornades d’Història de la Farmàcia (Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2019) p. 9 Publicitat de productes dietètics: una…

Número 35. Any 14. 78 pàgines. Juny 2020

ÍNDEX DE CONTINGUTS (podeu descarregar-vos continguts en PDF clicant sobre el títol de l’article o descarregar tot el volum des del botó que trobareu al final del text) Editorial p. 7 Activitats de la Societat p. 9 Publicacions p. 15 Notícies p. 17 Terres medicinals emprades a l’Antiga Grècia. Jaume Bech Borràs i Consol Grau…

SCHF_portada_revista

Número 34. Any 13. 198 pàgines. Gener 2019

ÍNDEX DE CONTINGUTS (podeu descarregar-vos continguts en PDF clicant sobre el títol de l’article o descarregar tot el volum des del botó que trobareu al final del text) Editorial p. 7 Venda de material farmacèutic per Pere Bru, apotecari de Cervera, l’any 1424. Marta Vives Sabaté, Josep M. Secanell Roca p. 9 Apotecaris de la…

SCHF_portada_revista

Número 32. Any 12. 64 pàgines. Maig 2017

ÍNDEX DE CONTINGUTS Editorial p. 5 Activitats de la Societat p. 6 XIII Jornades d’Història de la Farmàcia. (Barcelona, novembre de 2017 – SCHF) (Primer avís informatiu) p. 7 Notícies. Presentació del llibre: Els orígens de la indústria dietètica catalana (1880-1935). Farmacèutics i metges, de Josep Boatella p. 8 Professió i arts a la farmàcia…

SCHF_portada_revista

Número 31. Any 11. 44 pàgines. Desembre 2016

ÍNDEX DE CONTINGUTS Les pintures de la farmàcia de Santa Maria la Real de Nájera. (Museu Cusí de Farmàcia) Martí Pujol, Jordi Dolz p. 5 Els secrets d’una escala. Buhigas Cardó, Maria Rosa. Niubó Prats, Francesca p. 13 Aportacions a flora catalana antiga. 1. Hedera helix L. (Araliaceae). Cèsar Blanché i Vergés p. 19 Notes…

SCHF_portada_revista

Número 30. Any 10. 46 pàgines. Desembre 2015

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Maig-Desembre de 2015) p.5 Plantes medicinals emprades en l’antiguitat a Catalunya: El projecte Flora Catalana Antiga, dades preliminars Cèsar Blanché p.7 Pans, galetes i bescuits medicinals a la Catalunya de principis del segle XX Josep Boatella Riera p.9 Tratamientos oculares filipinos según el Manual de Medicinas Caseras del…

SCHF_portada_revista

Número 29. Any 10. 42 pàgines. Agost 2015

ÍNDEX DE CONTINGUTS Editorial p 5 Los inicios de los estudios oficiales de Farmacia en Valencia: La Facultad de Farmacia (1868/1874) y Francisco Calvo y Sebastián José María de Jaime Lorén p.7 Farmacia y sanidad en las fallas valencianas: La falla Almirante Cadarso-Conde Altea Alfonso Pérez-Ramos Hueso p.21 El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia…

SCHF_portada_revista

Número 28. Any 10. 42 pàgines. Abril 2015

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Gener-abril de 2015) p 5 Del kephi a les triagues. L’evolució d’un perfum Mercè Gaya Montserrat p.7 Sabia que…? Núria Casamitjana p.22 Sal de Madrid – Sulfus MagnesiaeJosep M. Rovira i Anglada p.23 Noticiari general p.35 Consultori Xavier Sorní p.38 Comentarios sobre textos actuales de interés para la…

SCHF_portada_revista

Número 27. Any 9. 42 pàgines. Desembre 2014

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Setembre-desembre de 2014) p 5 Consultori Xavier Sorní p.6 Aspectes terapèutics de l’obra d’Arnau de Vilanova Jaume Bech p.7 Els nous apotecaris de la ciutat de Barcelona des de la creació del Col·legi, el 1445, fins el 1533 Xavier Sorní Esteva p.17 El farmacèutic Tomàs Padró (c. 1805-1864)…