SCHF_portada_revista

Número 27. Any 9. 42 pàgines. Desembre 2014

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Setembre-desembre de 2014) p 5 Consultori Xavier Sorní p.6 Aspectes terapèutics de l’obra d’Arnau de Vilanova Jaume Bech p.7 Els nous apotecaris de la ciutat de Barcelona des de la creació del Col·legi, el 1445, fins el 1533 Xavier Sorní Esteva p.17 El farmacèutic Tomàs Padró (c. 1805-1864)…