Número 37. Any 15. 79 pàgines. Desembre 2021

ÍNDEX DE CONTINGUTS (podeu descarregar-vos continguts en PDF clicant sobre el títol de l’article o descarregar tot el volum des del botó que trobareu al final del text) Editorial p. 7 Activitats de la Societat p.9 XV Jornades d’Història de la Farmàcia p.9 Sessions científiques p.12 Publicacions p.13 Sèrie Farmacèutics innovadors p.13 Sèrie E-Col·laboracions p.13…