Normes de publicació

1.” E-Col·laboracions” és una publicació electrònica en línia de la SCHF, de tipus blog, que accepta originals amb una longitud màxima de 1.500 mots, amb o sense imatges, figures o fotografies.

2. Els originals es trametran per correu electrònic a la seu de la SCHF (a l’adreça schf@schf.cat). El Comitè de Redacció de l’entitat avaluarà els treballs i podrà acceptar-los, rebutjar-los o demanar modificacions als autors.

3. Els autors cediran els drets de publicació a la SCHF, tant dels textos com de les imatges.

4. El format de publicació permetrà l’acceptació de comentaris i debats sobre les col·laboracions presentades, a través del propi web, que, en tot cas, seran moderats pels membres del Comitè de Redacció per evitar tota mena de comentaris ofensius o inadequats.