SCHF_portada_revista

Número 30. Any 10. 46 pàgines. Desembre 2015

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Maig-Desembre de 2015) p.5 Plantes medicinals emprades en l’antiguitat a Catalunya: El projecte Flora Catalana Antiga, dades preliminars Cèsar Blanché p.7 Pans, galetes i bescuits medicinals a la Catalunya de principis del segle XX Josep Boatella Riera p.9 Tratamientos oculares filipinos según el Manual de Medicinas Caseras del…