SCHF_portada_revista

Número 31. Any 11. 44 pàgines. Desembre 2016

ÍNDEX DE CONTINGUTS Les pintures de la farmàcia de Santa Maria la Real de Nájera. (Museu Cusí de Farmàcia) Martí Pujol, Jordi Dolz p. 5 Els secrets d’una escala. Buhigas Cardó, Maria Rosa. Niubó Prats, Francesca p. 13 Aportacions a flora catalana antiga. 1. Hedera helix L. (Araliaceae). Cèsar Blanché i Vergés p. 19 Notes…