La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia fou fundada a Barcelona, l’any 1991, amb el nom Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana.

Els socis fundadors foren la Sra. Isabel Bonjoch Puente, la Sra. Rosa Maria Jutglà Isern, el Sr. Ramón Jordi Bonjoch, el Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, el Dr. Ramon Jordi González i el Sr. Eugeni Gispert Puig.

L’entitat és apolítica, independent i sense finalitat lucrativa.

L’entitat fou inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 13036 de la Secció 1a del Registre de Barcelona. Es regeix per la Llei 7/1997 d’associacions, així com pel Estatuts de la societat, que foren modificats el 1998. D’acord amb aquests, la societat es regeix també pels acords presos en l’Assemblea General i per la Junta Directiva.

El seu àmbit d’actuació és el de les ciències farmacèutiques, des del punt de vista històric, cultural, artístic i professional. La seva activitat consisteix principalment en contribuir a l’estudi de la història de la farmàcia i del patrimoni històric farmacèutic.

Des de la seva fundació, celebra periòdicament conferències i seminaris. També edita publicacions de continguts relacionats amb la història de la farmàcia en diferents formats (revistes, llibres…).

Fou presidida primer pel Dr. Ramón Jordi González, a partir de l’any 1998 i fins al 2003 pel Dr Eusebi Carreras i posteriorment pel Dr. Xavier Sorní Esteva i la Dra. Núria Casamitjana Cucurella. Actualment i des de 2019 és presidida per la Dra. M. Rosa Buhigas Cardó.

L’any 2005 canvià la denominació per Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. La societat ha tingut el seu domicili social sempre a Barcelona, primer al carrer de Provença i posteriorment al carrer d’en Copons; en l’actualitat,
té la seu al carrer de Girona.

Actualment, d’acord amb el conveni signat el juliol del 2017 amb la Universitat de Barcelona, les dues institucions han establert un marc de col·laboració mutu.

Si bé el camp d’actuació cultural i científic definit en els Estatuts són les Ciències farmacèutiques, tant des del punt de vista històric, cultural, artístic com professional, la Societat, des de la seva fundació, ha optat per centrar els esforços en la Història de la Farmàcia. La raó fonamental és la circumstància de ser la Societat l’única en actiu en tot l’Estat Espanyol, que pot satisfer els requeriments associatius dels historiadors i dels afeccionats a la Història de la Farmàcia.

A partir de 1999, bianualment, convoca el Premi d’Història de la Farmàcia Catalana, que lliura en el decurs de les Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana.

Per tal de preservar documentació específica, la Societat té creat un Fons documental de donacions i dipòsits.

Disposa d’una notable biblioteca especialitzada, nodrida de donacions i intercanvis.

Dóna suport a projectes d’investigació, preferentment, dels socis.

Presta assessorament intern i extern sobre temes relacionats amb la Història de la Farmàcia.

Fomenta la relació científica i cultural entre historiadors i estudiosos, mantenint relació amb diverses entitats i societats d’arreu del món.

La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia està oberta a tothom, farmacèutic o no, interessat per la Història de la Farmàcia o per la Història de les ciències afins o auxiliars.

Societat Romanesa d’Història de la Farmàcia

El 1993, per tal d’enfortir l’amistat i el desenvolupament de les relacions farmacèutiques i culturals entre SOCIETATEA ROMANA DE ISTORIA FARMACIEI i la SOCIETAT D’AMICS DE LA HISTÒRIA I DE LA CIÈNCIA FRAMACÈUTICA CATALANA s’estableixen relacions d’agermanament entre totes dues Societats. Signen el protocol el Prof. Dr. Ramon Jordi González i el Prof. Dr. Martin Cotrau, presidents llavors de les respectives Societats.

D’acord amb el protocol d’agermanament, els membres de la Societat (actualment Societat Catalana d’Història de la Farmàcia) esdevenen membres de la Societat Romanesa, i, recíprocament, els membres de la Societat Romanesa són membres de la Societat Catalana, sense satisfacció de quotes.

Fundació Concòrdia Farmacèutica

La Societat té representació a la Fundació “Concòrdia Farmacèutica”, essent l’actual representant el soci Sr. Josep M. Rovira Anglada, designat en la reunió de Junta Directiva del 4 de setembre de 1997 per firmar l’acta notarial de constitució de l’esmentada Fundació, i ratificat en la Junta Directiva de 10 de febrer de 2003.

Junta actual

Presidenta: Maria Rosa Buhigas
Vicepresidenta: Mercè Gaya
Secretari: Francesca Niubó
Tresorer: Bernat Soriano
Vocal: Martí Pujol
Vocal: Josep M. Rovira
Vocal: Josep Boatella

consulteu les Juntes Directives anteriors

L'àmbit d’actuació de la SCHF és el de les ciències farmacèutiques, des del punt de vista històric, cultural, artístic i professional.

La seva activitat consisteix principalment en contribuir a l'estudi de la història de la farmàcia i del patrimoni històric farmacèutic.

Entitats col.laboradores

Els recursos de la Societat provenen fonamentalment de les quotes anuals dels socis, essent, però, d’inestimable ajut les donacions als fins de la Societat per part d’algunes empreses i entitats farmacèutiques col·laboradores: