SCHF_portada_revista

Número 28. Any 10. 42 pàgines. Abril 2015

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Gener-abril de 2015) p 5 Del kephi a les triagues. L’evolució d’un perfum Mercè Gaya Montserrat p.7 Sabia que…? Núria Casamitjana p.22 Sal de Madrid – Sulfus MagnesiaeJosep M. Rovira i Anglada p.23 Noticiari general p.35 Consultori Xavier Sorní p.38 Comentarios sobre textos actuales de interés para la…