SCHF_portada_revista

Número 17. Any 6. 42 pàgines. Agost 2011

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Maig – agost de 2011) p.5 El Sílfium de Cirene. Mercè Gaya Montserrat p.7 Juan Tafalla, botánico navarro, 200 años después. Carlos Adanero Oslé p.23 Proliferació de farmàcies titulades a Barcelona a mitjans segle XIX. Xavier Sorní Esteva p.33 Comentarios sobre textos actuales de interés para la historia…

500 aniversari de la Concordie apothecariorum

El 30 d’abril de 2011, a la Sala d’actes del Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp, i organitzat conjuntament pel Museu-Arxiu Pere Virgili de Vilallonga del Camp i la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia: Acte commemoratiu del 500 aniversari de la Concordie apothecariorum Barchinone in medicinis compositis… (Barcelona 1511). Ponències: Dr. Xavier Sorní Esteva:…

SCHF_portada_revista

Número 16. Any 6. 42 pàgines. Abril 2011

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Gener – abril de 2011) p.5 Retrobament i identificació d’un exemplar de la Concòrdia de 1587. M. Montserrat Duch Torner p.15 Derivats lactis singulars: aliments, medicaments i material plàstic. J. Boatella p.19 El farmacèutic de Valls Dr. Francesc Ballester i Castelló, descobridor i possessor d’un exemplar de la…

SCHF_portada_revista

Número 15. Any 5. 54 pàgines. Desembre 2010

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Setembre – desembre de 2010) p.5 Nom, cost i característiques dels aliments-medicaments i dels aliments infantils l’any 1920. J. Boatella i R. Bravo p.9 Salvador Clariana y la fundación del Laboratorio colegial del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia J. Gorgues p.17 Comentari de publicacions recents…

Estudio para la identificación del origen de un conjunto homogéneo de piezas de cerámica, mediante técnicas analíticas

Rovira i Anglada, Josep M.: “Estudio para la identificación del origen de un conjunto homogéneo de piezas de cerámica, mediante técnicas analíticas”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”. Barcelona, 2010. Amb el copatronici de Asociación de Ceramología i la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Quatre nissagues farmacèutiques de Catalunya

  El 26 de novembre de 2010, al Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, se celebrà el Seminari “Quatre nissagues farmacèutiques de Catalunya”, organitzat pel Museu Arxiu Tomàs Balvey, la Fundació Concòrdia Farmacèutica, el Museu de la Farmàcia Catalana de la U.B. i la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. Conferència “Nissaga Balvey” a càrrec…

SCHF_portada_revista

Número 14. Any 5. 50 pàgines. Agost 2010

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Maig – agost de 2010) p.5 Història d’un «factor de creixement»: l’«anfivirasa».(el valor i la utilitat de les hemeroteques digitals) J. Boatella i A. Hernández p.7 Nota sobre la participació amb sulfat de quinina del farmacèutic Narcís Teixidor a l’Exposició Pública de la Indústria Espanyola de 1827 Xavier…

SCHF_portada_revista

Número 13. Any 5. 54 pàgines. Abril 2010

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Gener – abril de 2010) p.5 Àngel Orbañanos Hugué. Recordança Xavier Sorní Esteva p.8 Oleum Jecoris aselli: la recerca del principi actiu d’un «aliment» funcional J. Boatella Riera p.9  La terra sigillada, panacea trimil·lenària: síntesi històrica de les terres d’ús medicinal Jaume Bech Borràs p.21 Comentarios sobre textos…