SCHF_portada_revista

Número 17. Any 6. 42 pàgines. Agost 2011

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Maig – agost de 2011) p.5 El Sílfium de Cirene. Mercè Gaya Montserrat p.7 Juan Tafalla, botánico navarro, 200 años después. Carlos Adanero Oslé p.23 Proliferació de farmàcies titulades a Barcelona a mitjans segle XIX. Xavier Sorní Esteva p.33 Comentarios sobre textos actuales de interés para la historia…