Estudio para la identificación del origen de un conjunto homogéneo de piezas de cerámica, mediante técnicas analíticas

Rovira i Anglada, Josep M.: “Estudio para la identificación del origen de un conjunto homogéneo de piezas de cerámica, mediante técnicas analíticas”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”. Barcelona, 2010. Amb el copatronici de Asociación de Ceramología i la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Homenatge a Joan Morell Mestre (1941-2006)

“Homenatge a Joan Morell Mestre (1941-2006)”. Celebrat el dia 16 de novembre de 2007, per la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, en el marc de les VIII Jornades d’Història de la Farmàcia. PARLAMENTS”. Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. Barcelona, 2007. 22 pp.…