Número 10. Any IV – Desembre 1995, 76 pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí

Número 9. Any IV – Setembre 1995, 74 pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí

II Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Girona, Hotel Sol. Dates: 20 i 21 de maig de 1995. Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Xavier Sorní Esteva: “En el 550 aniversari del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona”. Ponències: “El interés de las relaciones entre los historiadores de la Farmacia castellano y catalanoparlantes”. A càrrec del Dr. Enrique Granda Vega. Taules…

Número 8. Any IV – Maig 1995, 74 pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí

Número 7. Any III – Desembre 1994, 74 pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí

Monografia I (1994). “Jornades dedicades a Sta. Maria Magdalena com a patrona del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona”

Aplega el text i il·lustracions de les conferències celebrades el dia 17 de setembre de 1994 a l’Espluga de Francolí amb motiu de les “Jornades dedicades a Sta. Maria Magdalena com a patrona del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona”, organitzada per la pròpia Societat, aplegant tres treballs d’investigació: Sorní Esteva, Xavier: “Raons històriques del patronatge…

Número 6. Any III – Juliol 1994, 72 pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí

Número 5. Any III – Abril 1994, 88 pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí

I Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Sitges. Hotel Antemare. Dates: 23 i 24 d’octubre de 1993. Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Ramon Jordi González: “Comentari al discurs de l’apotecari i químic Dr. Josep Mollar (pare) sobre la fabricació del nitre”. Taules rodones: “Necessitat i orientació dels Museus de Farmàcia”. Introduïda pel Dr. Wolf Dieter Müller-Jahncke amb el…

Número 4. Any II – 1993 78, pp.

Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar el butlletí