Número 38. Any XVI – Desembre 2005, 42 pp.

Monogràfic dedicat “Índex general de la publicació” Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat