II Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Girona, Hotel Sol. Dates: 20 i 21 de maig de 1995. Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Xavier Sorní Esteva: “En el 550 aniversari del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona”. Ponències: “El interés de las relaciones entre los historiadores de la Farmacia castellano y catalanoparlantes”. A càrrec del Dr. Enrique Granda Vega. Taules…