Primera edició Premi Ramon Jordi

La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia ha instituït el Premi “Ramon Jordi” per reconèixer la trajectòria d’una persona en el camp de la Història de la Farmàcia i de les Ciències Farmacèutiques, en record de qui fou fundador i primer president de la SCHF, el Dr. Ramon Jordi i Gonzàlez (1926-2007). El Jurat del…

Trobada de socis 2023

El proppassat dia 11 vam fer una trobada de socis. Es va fer una visita guiada a la casa Amatller, d’estil modernista on vam ser obsquiats amb una capseta de xocolates Amatller Posteriorment vam anar a dinar al restaurant de la Llibereria Cafè Laie del carrer Pau Claris on vam fer un dinar de germanor.

XVI Jornades d’Història de la Farmàcia

Les Jornades d’Història de la Farmàcia es celebren cada dos anys, des de 1993, amb dos objectius fonamentals: fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia i oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrico-farmacèutics Enguany, la seu de les Jornades en la XVIa edició serà a…