IV Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Tarragona. Saló d’Actes del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Dates: 15 i 16 de maig de 1999. Conferència d’obertura: A càrrec de la Dra. Asunción Escudero Mendo: “De la atención del farmacéutico a la Atención farmacéutica”. Conferències-col·loquis: “Museu Cusí de Farmàcia. Nova etapa”. A càrrec del Dr. Miquel Ylla-Català Genís. Moderada pel…

III Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Barcelona. Federació Farmacèutica, S.C. Dates: 19 i 20 d’abril de 1997. Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Jean Pierre Bénézet: “La farmacia de los siglos XIII-XVI en el área mediterránea occidental. Resultado de diez años de investigación”. Conferència-col·loqui: “Les Concòrdies de Barcelona del s. XVI”, a càrrec de la Dra. Montserrat Duch…

II Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Girona, Hotel Sol. Dates: 20 i 21 de maig de 1995. Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Xavier Sorní Esteva: “En el 550 aniversari del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona”. Ponències: “El interés de las relaciones entre los historiadores de la Farmacia castellano y catalanoparlantes”. A càrrec del Dr. Enrique Granda Vega. Taules…

I Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Sitges. Hotel Antemare. Dates: 23 i 24 d’octubre de 1993. Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Ramon Jordi González: “Comentari al discurs de l’apotecari i químic Dr. Josep Mollar (pare) sobre la fabricació del nitre”. Taules rodones: “Necessitat i orientació dels Museus de Farmàcia”. Introduïda pel Dr. Wolf Dieter Müller-Jahncke amb el…