Conferències i seminaris

Des de la seva fundació, la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia celebra periòdicament conferències i seminaris.

En aquesta pàgina podeu consultar totes les que s’han fet des de la constitució de la SCHF.

Jornades

Des de 1993, amb caràcter bianual, la SCHF organitza les Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, amb l’objectiu de fomentar la relació científica i personal dels historiadors de la Farmàcia, tot oferint un marc de trobada per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrics farmacèutics.

Premi

A partir de 2023, bianualment, s’atorga el Premi Ramon Jordi, que es lliura en el decurs de les Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana.

Visites col·lectives

La SCHF Organitza visites de caire històric-cultural en diversos llocs i museus d’interès farmacèutic d’arreu del país.