XVI Jornades d’Història de la Farmàcia

Les Jornades d’Història de la Farmàcia es celebren cada dos anys, des de 1993, amb dos objectius fonamentals: fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia i oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrico-farmacèutics Enguany, la seu de les Jornades en la XVIa edició serà a…