SCHF_portada_revista

Número 1. Any I – Segona època. 46 pàgines. Abril 2006

ÍNDEX DE CONTINGUTS Presentació p.5 Activitats de la Societat (maig de 2005-abril de 2006) p.7 La fabricació pública de la Triaga Magna a Barcelona, durant l’antic règim municipal Isabel Dejuan Simó p.9 Comentarios sobre textos del Siglo XX de interés para la historia y la profesión farmacéutica. Eusebio Carreras Ginjaume p.17 Catálago del archivo del…