Número 16. Any VI – Desembre 1997, 210 pp.

Monogràfic dedicat a “Actes de les III Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana” Nota important: El text dels articles disponibles en pdf en aquesta pàgina correspon exactament al contingut del volums publicats en paper, dels quals són reproducció fidel i autoritzada. Qualsevol autor que vulgui retirar-los, ho pot fer adreçant un correu electrònic a schf@schf.cat Descarregar…