Ingrés de Josep Allué a la RAFC el 30/V

El nostre consoci Josep Allué Creus ingressarà com a Acadèmic Corresponent a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya el proper dia 30 de maig, amb la lectura del discurs: Plantes que es defensen, plantes que ens defensen. El presentarà, en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Joan Barceló Coll, també membre de la SCHF.…