Ha mort Montserrat Duch

DUCH I TORNER, Montserrat (2000) – La Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona de 1511. Estudi, transcripció i traducció. Fundació Uriach 1838. Acabem de conèixer la trista notícia de la defunció ahir de la Dra. M. Montserrat Duch Torner, que fou vicepresidenta de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF) i autora, entre d’altres, dels…