SCHF_portada_revista

Número 11. Any 4. 42 pàgines. Agost 2009

ÍNDEX DE CONTINGUTS Monogràfic dedicat a la Sessió Gènesis de les VIII Jornades d’Història de la Farmàcia (Cornellà de Llobregat, 19 de novembre de 2007). Editorial Xavier Sorní Esteva p.5 Presentació Benet Oliver-Rodés Clapés p.7 Asociación Española de Laboratorios Independientes (1977) Benet Oliver-Rodés Clapés p.9 Asociación de Fabricantes de Complementos Alimentarios (1978). AFCATORIA Robert Xalabarder…