SCHF_portada_revista

Número 10. Any 4. 54 pàgines. Abril 2009

ÍNDEX DE CONTINGUTS Activitats de la Societat (Gener-abril de 2009) p.5 Les conductes de l’apotecari Ramon Forés i Monfar a través del seu Llibre de cobrança (1754-1774) Ramon Closas Mestre p.11 Aportació d’Agricola al coneixement de les malalties dels minaires Jaume Bech p.25 Comentarios sobre textos del siglo XX de interés para la historia y la…