Monografia II (2003). “Premsa Farmacèutica Corporativa Catalana”

Dedicada a “Premsa Farmacèutica Corporativa Catalana”, editada el 2003: Aplega tres treballs d’investigació: Sorní Esteva, Xavier: “Notes per a la Història de la premsa farmacèutica col·legial catalana anterior a la Guerra Civil (1936)”, Pérez-Bastardas, Alfred: “Alfred Pérez-Iborra i els primers 15 anys de Circular farmacéutica (1943-1958)”. Casas Pla, Jaume: “Apunts sobre la premsa periòdica escrita…