SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona.
Correu electrònic: schf@schf.cat.

 

 

Denominació:

Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Data constitució:

10 de setembre de 1991, com a Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana (el 2005 canvià la denominació per Societat Catalana d'Història de la Farmàcia).

Fundadors:

Sra. Isabel Bonjoch Puente, Sra. Rosa M Jucglà Isern, Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, Sr. Eugeni Gispert Puig, Sr. Ramon Jordi Bonjoch i Dr. Ramon Jordi González

Inscripció:

Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, Número 13036 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona (data, 17 de gener de 1992).

Naturalesa:

Apolítica, independent i sense finalitat lucrativa (Art. 1 dels Estatuts).

Àmbit d'actuació principal:

Catalunya (Art. 4 dels Estatuts).

Camp d'actuació:

Ciències farmacèutiques, des del punt de vista històric, cultural, artístic i professional.

Domicili social:

Carrer Copons 4. 08002-Barcelona.

CIF:

G59.970.517.

Correu electrònic

schf@schf.cat