SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona.
Correu electrònic: schf@schf.cat

 

 

 

El 1992 edita el primer número del Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana, amb la finalitat de disposar d’un mitjà propi de publicació d’estudis i d’investigacions històriques i d’oferir al soci informació periòdica sobre la Societat i el moviment històric. Desprès de 38 números, el 2006, el Butlletí deixa pas a la Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, editada també amb periodicitat quadrimestral.

El 1995 enceta una nova sèrie de publicacions, les Monografies, amb la finalitat difondre treballs que per la seva extensió o pel propi interès del tema requereixen una difusió unitària.

Edita, en format de Llibre d’Actes, les conferències, ponències i comunicacions de les bianuals Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, i també altres llibres i fulletons de contingut històric.

Totes les publicacions són distribuïdes gratuïtament als socis.

 

Si esteu interessats en alguna publicació, separata, còpia, etc., poseu-vos en contacte amb la Societat.