SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat


Premis convocats

Fins l’actualitat la Societat ha convocat cinc premis sobre d’investigació històrica.

I Premi d'Història de la Farmàcia Catalana

Creat per la Societat amb la finalitat de fomentar i difondre els estudis dintre de l'àmbit cultural català de la Història de les Ciències de la Salut.
Convocat el novembre de 1998.
Dotat amb 150.000 pessetes per Laboratoris Uriach.
Jurat integrat pel Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (president), Dr. Jean Pierre Bénézet (secretari), Dr. Ramon Jordi González, Dr. Antonio González Bueno, Dr. Jacint Corbella Corbella.
El veredicte fou fet públic en el decurs de les "IV Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana", (Tarragona, 15 i 16 de maig de 1999). Fou declarat desert.

II Premi d'Història de la Farmàcia Catalana

Convocat l’agost de 2000.
Dotat amb 150.000 pessetes per la Fundació SALVAT-INQUIFARMA.
Jurat integrat pel Dr. Xavier Sorní Esteva (president), Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (secretari), Dr. Antonio González Bueno, Dr. Ramon Jordi González i Dr. Jean Pierre Bénézet.
El veredicte fou fet públic en el decurs de les "V Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana", (El Masnou-Barcelona, 17 i 18 de novembre de 2001. Fou declarat desert.

III Premi d'Història de la Farmàcia Catalana

Convocat el març de 2003.
Dotat amb 1.000 euros per la FUNDACIÓ URIACH-1838.
Jurat integrat pel Dr. Xavier Sorní Esteva (president), Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (secretari), Dr. Antonio González Bueno, Dr. Ramon Jordi González i Dr. Jean Pierre Bénézet.
El veredicte fou fet públic en el decurs de les "VI Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana", (Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2003. Fou declarat desert.

IV Premi d'Història de la Farmàcia Catalana

Convocat l’octubre de 2004.
Dotat amb 1.000 euros per LABORATORIS S.A.L.V.A.T.
Jurat integrat pel Dr. Xavier Sorní Esteva (president), Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (secretari), Dra. Montserrat Duch Torner, Dr. Salvador Rodríguez-Cortelles, Sra. M. Teresa Musso.
El veredicte fou fet públic en el decurs de les "VII Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana", (Montblanc, 21, 22 i 23 d’octubre de 2005. Fou declarat desert.

Premi Història de la Farmàcia catalana, 
especial XV Aniversari de la Societat.

Commemoratiu del XV aniversari de la Societat, dins la línia de foment i difusió d’estudis sobre Història de la Farmàcia Catalana.
Convocat l’abril de 2006.
Sense dotació econòmica.
Jurat integrat pel Dr. Xavier Sorní Esteva (president, com a president de la Societat), Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (secretari), Dra. M. Montserrat Duch Torner, Dr. Alfred Pérez-Bastardas i Dra. M. Dolors Gaspar García (com a membre extern a Societat)
El veredicte del Jurat fou fet públic  e
l 23 de novembre de 2006, en el decurs del sopar commemoratiu del XV aniversari de la Societat, resultant premiat el treball titulat "LA FACULTAT DE FARMÀCIA DE GIRONA (1871-1874)", presentat sota el lema "Gaudemus igitur", del qual resultaren ser-ne autors els Drs. Josep M Calvet Camarasa i Daniel Montañà Butxaca.