SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat


Monografies

El 1995 s'enceta una nova sèrie de publicació amb caràcter monogràfic amb la finalitat difondre treballs que per la seva extensió o pel propi interès del tema requereixen una difusió unitària.

Monografia I
Aplega el text i il·lustracions de les conferències celebrades el dia 17 de setembre de 1994 a l'Espluga de Francolí amb motiu de les "Jornades dedicades a Sta. Maria Magdalena com a patrona del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona", organitzada per la pròpia Societat, aplegant tres treballs d’investigació:

Sorní Esteva, Xavier: "Raons històriques del patronatge farmacèutic barceloní de la Magdalena".

Iglesias Anglés, Josep: "Comentarios sobre algunes drogues bíbliques".

Jordi, Ramon: Perspectives justificatives d’una iconografia magdaleniana".

Monografia II
Dedicada a "Premsa Farmacèutica Corporativa Catalana", editada el 2003: Aplega tres treballs d’investigació:

Sorní Esteva, Xavier: "Notes per a la Història de la premsa farmacèutica col·legial catalana anterior a la Guerra Civil (1936)",

Pérez-Bastardas, Alfred: "Alfred Pérez-Iborra i els primers 15 anys de Circular farmacéutica (1943-1958)".

Casas Pla, Jaume: "Apunts sobre la premsa periòdica escrita i informàtica després de la Guerra Civil Espanyola (1936) en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona".

Presentada al soci 2 d'abril, de 2003, a la seu de la Societat, amb intervenció dels autors i del Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, autor del pròleg.