SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat

 

JUNTA DE GOVERN ACTUAL

Presidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorera:
Vocal primer:
Vocal segon:
Vocal tercer:
Vocal quart:
Dra. Núria Casamitjana Cucurella
Dr. Josep Boatella Riera
Dr. Alfred Pérez-Bastardas
Dra. Beatriz Artalejo Ortega
Sr. Josep M. Rovira Anglada
Dra. Laura Torres Grau
Dra. Mercè Gaya Montserrat
Dr. Cèsar Blanché Vergés