SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat


Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

En Junta Directiva del mes de novembre del 1992 es proposà i s'acordà la celebració bianual d'unes "Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana", amb dos objectius fonamentals:

fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia Catalana i
oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històric-farmacèutics.

Fins l'actualitat se n'han celebrat vuit.

Primeres Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Sitges. Hotel Antemare.
Dates: 23 i 24 d'octubre de 1993.
Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Ramon Jordi González: "Comentari al discurs de l’apotecari i químic Dr. Josep Mollar (pare) sobre la fabricació del nitre".
Taules rodones:

"Necessitat i orientació dels Museus de Farmàcia". Introduïda pel Dr. Wolf Dieter Müller-Jahncke amb el tema "Le Musée d’Histoire de Phamaci Allemande à Heidelberg".
"Ceràmica farmacèutica". Introduïda i moderada pel Sr. Josep M Rovira Anglada.
"Projecció i línies a seguir d’una Societat d’Història de la Farmàcia". Introduïda i moderada pel Dr. Eusebi Carrers Ginjaume.

Comunicacions: Trenta
Altres activitats: Mostra de cartells de publicitat farmacèutica.
Comitè organitzador: Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (president), Dr. Xavier Sorní Esteva (secretari), Dr. Jaume Casas Pla, Dr. F. Xavier Ferret de Querol i Grau, Sr. Josep M Rovira Anglada i Sr. Ramon Jordi Bonjoch.
Comitè científic: Dr. Jordi Carbonell Pîñol, Dr. Antonio González Bueno, Dr. Ramon Jordi González, Dr. Pierre Julien (França) Dr. François Ledermann (Suïssa), Dr. Ovidius Maior (Alemanya), Dr. Wolf Dieter Müller-Jahncke (Alemanya), Dr. Xavier Sorní Esteva.

Segones Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Girona, Hotel Sol.
Dates: 20 i 21 de maig de 1995.
Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Xavier Sorní Esteva: "En el 550 aniversari del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona".
Ponències: "El interés de las relaciones entre los historiadores de la Farmacia castellano y catalanoparlantes". A càrrec del Dr. Enrique Granda Vega.
Taules rodones: "La Farmàcia durant la Guerra Civil 1936-1939". Participants: Dra. Montserrat Duch Torner, Dr. Ramon Jordi González, Dr. Josep Massons Esplugas i Dr. Albert Ventura Monteys.
Comunicacions: Trenta tres.
Complements:

Visita guiada i comentada a la Farmàcia de l'Hospital de Santa Caterina de Girona.
Presentació de la Monografia I, "Jornades dedicades a Santa Maria Magdalena com a patrona del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona", editada per la Societat d'Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana.

Comitè organitzador: Dr. Xavier Sorní Esteva (president), Sr. Josep M Rovira Anglada (secretari), Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, Dr. Jaume Casas Pla, Sr. Joan Morell Mestre i Dr. Pere Vallribera Puig.
Comitè científic: Dr. Ramon Jordi González (president), Dra, Montserrat Duch Torner (secretària), Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, Dr. Antonio González Bueno i Dr. Pierre Julien.

Terceres Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Barcelona. Federació Farmacèutica, S.C.
Dates: 19 i 20 d'abril de 1997.
Conferència d’obertura: A càrrec del Dr. Jean Pierre Bénézet: "La farmacia de los siglos XIII-XVI en el área mediterránea occidental. Resultado de diez años de investigación".
Conferència-col·loqui: "Les Concòrdies de Barcelona del s. XVI", a càrrec de la Dra. Montserrat Duch Torner.
Taules rodones: "Els receptaris de farmàcia". Ponents: Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, Dr. Ramon Jordi González i Dr. Jean Pierre Bénézet. Sessió oberta.
Comunicacions: Vint-i-vuit.
Altres activitats:

Visita a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Presentació a càrrec del Dr. Ramon Jordi González del llibre "El mito de Panacea" del Dr. Javier Puerto Sarmiento.
Homenatge a la Farmàcia barcelonesa.
Celebració V Aniversari de la Societat.
Lliurament de medalles a entitats col·laboradores.

Comitè organitzador: Sr. Josep M. Rovira Anglada (president). Dr. Pere Vallribera Puig (vicepresident), Sr. Joan Morell Mestre (secretari), Sra. Regina Aloy de Riera, Sra. Araceli Castejón Conesa i Sra. Montserrat Pujadó Bros.
Comitè científic: Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, Dra. Montserrat Duch Torner, Dr. Antonio González Bueno, Dr. Josep M Massons Esplugas, Dr. Wolf Dieter Müller-Jahncke i Dr. Xavier Sorní Esteva.

Quartes Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Tarragona. Saló d’Actes del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
Dates: 15 i 16 de maig de 1999
Conferència d’obertura: A càrrec de la Dra. Asunción Escudero Mendo: "De la atención del farmacéutico a la Atención farmacéutica".
Conferències-col·loquis: "Museu Cusí de Farmàcia. Nova etapa". A càrrec del Dr. Miquel Ylla-Català Genís. Moderada pel Sr. Manel Subirà Rocamora.
"El «Boletín del Laboratorio Quimioterápico del Ebro» (1921-1936". A càrrec del Dr. Gerard Vergés Príncep. Moderada pel Sr. David Rovira Mingella. Sessió oberta.
Comunicacions: Vint-i-cinc.
Altres activitats:

Visita a la Tarragona romana.
Lectura de veredicte del Jurat del I Premi d’Història de la Farmàcia Catalana.

Comitè organitzador: Sra. M. Teresa Musso Borràs (presidenta), Sr. Joan Morell Mestre (vicepresident), Sra. Olga González de Zurbano Domènech (tresorera), Sra. Regina Aloy de Riera, Dr. Pere Vallribera Puig. Amb la col·laboració de la Sra. Rita Bonet Puncernau i la Dra. Asunción Escudero Mendo.
Comitè científic: Dra. Montserrat Duch Torner, Dra. Asunción Escudero Mendo, Dr. Xavier Sorní Esteva i Dr. Pere Vallribera Puig.

Cinquenes Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: El Masnou, en els laboratoris AlconCusí, i a Barcelona, a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Dates: 17 i 18 novembre de 2001.
Conferència inaugural: A càrrec de la Dra. M. Montserrat Duch Torner: "Els llibres farmacèutics impresos a Catalunya els segles XV i XVI".
Conferència cloenda: A càrrec del Dr. Salvador Rodríguez-Cortelles: "Estudi comparatiu entre «Concordia Pharmacopolarum Barcinonensium» (Barcelona, 1587) i «Officina Medicamentorum» (València, 1600)".
Taules rodones:

"La Farmàcia a l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau":
Dissertació sobre el tema: "Disseny del nou model de farmàcia hospitalària a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau", a càrrec del Dr. Joaquim Bonal de Falgàs, Ex Director del Servei de Farmàcia Hospital de la Sta. Creu i St. Pau
Descripció de l’organització i funcions de l’actual Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau. Dra. M. Antònia Mangues i Bafalluy. Directora del Servei de Farmàcia. Hospital de la Sta. Creu i St. Pau.
Presentació del vídeo "El servei de farmàcia a l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (1930-2001)". Dra. M. Antònia Mangues i Bafalluy.

Comunicacions: Vint-i-dues.
Altres activitats:

Visita al Museu Cusí de Farmàcia.
Visita a l’Apotecaria d’antic Hospital de Santa Creu.
Nota necrològica del Dr. Pere Vallribera i Puig, a càrrec del Dr. Jacint Corbella Corbella.
Acte de cessió en dipòsit a la Societat de documentació procedent de l’extingit Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu.
Lectura del veredicte del II Premi d’Història de la Farmàcia Catalana.
Sopar commemoratiu del X Aniversari de la fundació de la Societat a la sala modernista de l’Hotel Espanya (Barcelona).
Visita al Temple de la Sagrada Família, guiada pels arquitectes de l’obra.

Comitè organitzador: Dra. M. Montserrat Duch Torner (presidenta), Dr. Miquel Ylla-Català Genís (vicepresident), Sr. Manuel Subirà Rocamora (secretari), Sra. Araceli Castejón Conesa (tresorera). Amb la col·laboració del Sr. Joan Morell Mestre i la Sra. Regina Aloy de Riera.
Comitè científic: Dr. Xavier Sorní Esteva, Dr. Eusebi Carreras Ginjaume i Dr. Antonio González Bueno.

Sisenes Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Barcelona. Federació Farmacèutica S. Coop.
Dates: 15 i 16 de novembre de 2003.
Conferència d’obertura: A càrrec del Sr. Lluís Martínez, periodista i subdirector del diari "Avui": "Paper de la premsa en la divulgació de la historia de les Ciències de la Salut".
Taules rodones: "Patrimoni Històric-Farmacèutic a Catalunya", amb les intervencions del Sr. Manuel Subirà Rocamora (moderador), la Dra. Iris Figuerola Pujol, el Sr. Josep M. Rovira Anglada i el Dr. Xavier Sorní Esteva.
Comunicacions: Divuit.
Altres activitats:

Visita A les Col·leccions de ceràmica, vidre i objectes d’ús farmacèutic exposades del Col·legi de Farmacèutics de la Província Barcelona. Introduïda i explicada pel Sr. Àngel Orbañanos Hugué i el Dr. Xavier Sorní Esteva.
Lectura del veredicte del III Premi d’Història de la Farmàcia Catalana.

Comitè organitzador: Sr. Joan Morell Mestre (president), Sra. Regina Aloy de Riera (secretària), Sra. Montserrat Pujadó Bros (tresorera), Sr. Manel Subirà Rocamora i Dr. Alfred Pérez-Bastardas.

Setenes Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: Montblanc (Tarragona). Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
Dates: 21, 22 i 23 d’octubre de 2005
Conferència inaugural: A càrrec del Sr. Josep M. Porta Balanyà, Director de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà: "Un recorregut per la vida del Dr. Rafael Folch i Andreu".
Conferència cloenda: A càrrec del Sr. Jaume Felip Sánchez: "La Història de la Farmàcia a la Conca de Barberà: Estat de la qüestió".
Comunicacions: Disset.
Altres activitats:

Visita guiada a Montblanc.
Visita a la casa natal del Dr. Rafael Folch Andreu.
Visita al Museu municipal de Montblanc.
Lectura del veredicte del IV Premi d’Història de la Farmàcia Catalana.

Comitè organitzador: Dr. Jaume Casas Pla (president), Dr. Josep M. Sabaté Bosch (secretari), Dr. Alfred Pérez-Bastardas (tresorer), Sr. Josep M Porta Balanyà, Sr. Ramon Magrinyà Brull, i Sr. Jaume Felip Sánchez.

Vuitenes Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana

Lloc de celebració: A Barcelona, a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, i a Cornellà, a la Fundació AGBAR.
Dates: 16, 17 i 18 de novembre de 2007
Conferència inaugural: A càrrec del Dr. Jean-Pierre Bénézet: "Apropiació dels recipients per part dels apotecaris a finals de l'Edat Mitjana de del punt de vista professional i lingüístic".
Conferència cloenda: A càrrec del Dr. Jaume Bech Borràs: La terra segellada, panacea bimil·lenària".
Comunicacions: Vint-i-una, en total, nou sobre el tema "Aigües" i dotze de tema lliure sobre Història de la Farmàcia.
Sessions especials: Homenatge pòstum al Sr. Joan Morell Mestre.
GÈNESI. Creació d'Entitats i Associacions liderades per farmacèutics catalans.
Altres activitats:

Visita guiada a "La Barcelona Romana".
Presentació del llibre "Farmàcies històriques de Catalunya". Angle Editorial.

Visita al Museu al Museu de l'Aigua.

Comitè organitzador: Sr. Benet Oliver-Rodés Clapés (president), Dr. Alfred Pérez-Bastardas (secretari), Sra. Montserrat Pujadó (tresorera), Sra. Regina Aloy de Riera, Dr. Jaume Bech Borràs i Dr. Miquel Salgot de Marçay.
Comitè científic: Dr. Jaume Bech Borràs (president), Dr. Xavier Sorní Esteva, Dr. Alfred Pérez-Bastardas, Dra. Montserrat Duch Torner, Dr. Eusebi Carreras Ginjaume i Dr. Josep M Massons Esplugas.

Novenes Jornades d'Història de la Farmàcia

Lloc de celebració:

Girona, a la Fontana d’Or i al Col·legi de Farmacèutics de Girona.

Dates: 6, 7 i 8 de novembre de 2009
Entitat col·laboradora: Col·legi de Farmacèutics de Girona.
Conferència inaugural: A càrrec del Dr. Josep Roig Garcia: "Les institucions sanitàries a la ciutat de Girona en el decurs del segon mil·lenni. Un passeig per l’urbanisme, societat i costums de la Girona medieval a la del segle XX".
Altres conferències: El fons bibliogràfic de l’antiga Farmàcia Passapera, de Lloret de Mar i la col·lecció de Farmacopees de la Biblioteca de la Fundació Uriach", a càrrec del Dr. Josep Danon Bretós.
"Joan Agustí Carreras, un farmacèutic polític, popular i polèmic", a càrrec del Sr. Josep M. Rovira Anglada.
"Aproximación a la figura del farmacéutico y botánico Dr. José Pardo Sastrón", a càrrec del Dr. José Mª. de Jaime Lorén.
Ponències: Quatre, sota el lema "Farmàcia i Girona", a càrrec del Dr. Joan Muntané Bartra, el Dr. Joaquim Puigvert Solà, el Dr. Pep Valsalobre Palacio i el Sr. Josep Maria Vila Medinyà.
Comunicacions: Dotze, en total.
Altres activitats:

Visita al Museu del Barri Jueu de Girona.
Visita al Museu del Cinema de Girona.

Visita guiada al barri antic de Girona.

Comitè organitzador: Dr. Ramon Piera de Ciurana (president), Dr. Alfred Pérez-Bastardas (secretari), Sra. Regina Aloy de Riera (tresorera), Sr. Carles Conejero Lobos, Sr. Joan Gratacós Agulló i Sra. M. Rosa Molins Pons.
Comitè científic: Dr. Eusebi Carreras Ginjaume (president), Dr. Xavier Sorní Esteva (secretari), Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols i Dr. Josep Lluís Massó Lago.