SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat


Entitats col·laboradores

Els recursos de la Societat provenen fonamentalment de les quotes anuals dels socis, essent, però, d'inestimable ajut les donacions als fins de la Societat per part d'algunes empreses i entitats farmacèutiques col·laboradores:


FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C
Laboratoris ALCON CUSÍ
Laboratoris DR. ESTEVE, S.A.
Laboratoris FARDI
Laboratoris S.A.L.V.A.T.
Fundació Uriach 1838
RASFER, S.A.
Societat Catalana d’Estudis Històrics