SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat

 

Butlletí de la Societat d’Amics de la Història
 i de la Ciència Farmacèutica Catalana

Publicació cessada

A finals de 1992, al cap d’un any d’haver estat constituïda la Societat, apareixia publicat el primer número del "Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana". Al cap d’uns dotze anys i mig, el desembre de 2005, s’editava el darrer número, el 38.


Número 1. Any I - 1992, 52 pp.
Número 2. Any II -1993, 62 pp.
Número 3. Any II - 1993, 76 pp.
Número 4. Any II - 1993 78, pp.
Número 5. Any III - Abril 1994, 88 pp.
Número 6. Any III - Juliol 1994, 72 pp.
Número 7. Any III - Desembre 1994, 74 pp.
Número 8. Any IV - Maig 1995, 74 pp.
Número 9. Any IV - Setembre 1995, 74 pp.
Número 10. Any IV - Desembre 1995, 76 pp.
Número 11. Any V - Abril 1996, 82 pp.
Número 12. Any V - Juliol 1996, 74pp.
Número 13. Any V - Desembre 1996, 74 pp.
Número 14. Any VI - Abril 1997, 78 pp.
Número 15. Any VI - Agost 1997, 74 pp.
Número 16. Any VI - Desembre 1997, 210 pp.*
Número 17. Any VII - Abril - Agost 1998, 132 pp.
Número 18. Any VII - Setembre - Desembre 1998, 80 pp.
Número 19. Any VIII - Gener - Abril 1999, 58 pp.
Número 20. Any VIII - Maig - Agost 1999, 78 pp.
Número 21. Any VIII - Setembre - Desembre 1999, 82 pp.
Número 22. Any IX - Gener - Abril 2000, 72 pp.
Número 23. Any IX - Maig - Agost 2000, 68 pp.
Número 24. Any IX - Setembre - Desembre 2000, 72 pp.
Número 25. Any X - Gener - Abril 2001, 74 pp.
Número 26. Any X - Maig - Agost 2001, 66 pp.
Número 27. Any X - Setembre - Desembre 2001, 68 pp.
Número 28. Any XI - Gener - Abril 2002, 80
pp.
Número 29. Any XI - Maig - Agost 2002, 80
pp.
Número 30. Any XI - Setembre - Desembre 2002, 94
pp.
Número 31. Any XII - Gener - Abril 200, 50
pp.
Número 32. Any XII - Maig - Agost 2003, 50
pp.
Número 33. Any XII - Setembre - Desembre 2003, 50
pp.
Número 34. Any XIII - Gener - Abril 2004, 50
pp.
Número 35. Any XIII - Maig - Agost 2004, 54
pp.
Número 36. Any XIII - Setembre - Desembre 2004, 54 pp.
Número 37. Any XIV - Gener - Abril 2005, 46
pp.
Número 38. Any XVI - Desembre 2005, 42 
pp.**
* Monogràfic dedicat a "Actes de les III Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana"
** Monogràfic dedicat "Índex general de la publicació"