SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona. Tel. 93 304 31 90
Correu electrònic: schf@schf.cat

 

Sol·licitud d'alta de soci:

Imprimir i omplir l'imprès de sol·licitud i adreçar-lo per correu ordinari a la seu de la Societat