SOCIETAT CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA

Carrer de Copons 4. 08002 - Barcelona.
Correu electrònic: schf@schf.cat

 

 

 

Des de la seva fundació, celebra periòdicament conferències i seminaris.

Des de 1993, amb caràcter bianual, organitza les Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, amb l’objectiu de fomentar la relació científica i personal dels historiadors de la Farmàcia, tot oferint un marc de trobada per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrics farmacèutics.

Organitza visites de caire històric-cultural en diversos llocs i museus d’interès farmacèutic d’arreu del país.

A partir de 1999, bianualment, convoca el Premi d’Història de la Farmàcia Catalana, que lliura en el decurs de les Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana.


 

XIII JORNADES D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA.

Barcelona, novembre de 2017

(Primer avís informatiu)

 

La Comissió Organitzadora anuncia la celebració de les XIII Jornades d’Història de la Farmàcia, que se celebraran, els dies 24 i 25 de novembre de 2017 a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, amb el lema

 

“La formació del farmacèutic al llarg de la història”

 

El programa de les Jornades es podrà consultar abans del 15 de juliol de 2017 al web de la Societat.

 

Els interessats en la presentació de comunicacions, relacionades amb el tema de les Jornades o bé sobre un tema lliure, hauran d’enviar el full d’inscripció (disponible al web properament) a la Secretaria de la Comissió Organitzadora de les XIII Jornades, abans del dia 30 de setembre de 2017. En el moment de la inscripció caldrà lliurar-ne el títol i un breu resum (amb un màxim de 1.000 caràcters amb espais). Posteriorment, abans del 10 de novembre, el text complet (amb un màxim de 25.000 caràcters amb espais). Les comunicacions acceptades per la Comissió Científica seran presentades oralment durant un màxim de 10 minuts i podran ser objecte d’una publicació posterior. A tots els participants els hi serà lliurat un diploma d’assistència i, en el seu cas, de participació activa.

 

Barcelona, 16 de maig de 2017.

 

Més informació: jornades.schf@gmail.com